Další akce u nás

20.05.2014 15:49

Dobrý den, náš klub RC DIVOKÉ JELENÍ si dovoluje pozvat širokou veřejnost na 3. ročník SENIORSKÉ JÍZDY 40+ buggy 1:8 IC s vloženým závodem 1:8 E.

Akce se koná 19. července 2014

Závodu 40+ se mohou zúčastnit jezdci, kteří dovrší 40 let den před zahájením závodu (18.červenec 1974)

Jezdci nad 65 let mají startovné zdarma.

Závodu elekter se mohou zúčastnit všichni bez rozdílu věku.