Další akce u nás

20.05.2014 15:49

Dobrý den, náš klub RC DIVOKÉ JELENÍ si dovoluje pozvat širokou veřejnost na 3. ročník SENIORSKÉ JÍZDY 40+ buggy 1:8 IC s vloženým závodem 1:8 E.

Akce se koná 19. července 2014

Závodu 40+ se mohou zúčastnit jezdci, kteří dovrší 40 let den před zahájením závodu (18.červenec 1974)

Jezdci nad 65 let mají startovné zdarma.

Závodu elekter se mohou zúčastnit všichni bez rozdílu věku.

—————

Zpět